Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu Gminy Krasne


Lokalizacja

Zajęcia sportowe odbywały by się na infrastrukturze sportowej znajdującej się na terenie gminy Krasne.

Skrócony opis

Projekt przewidziany jest dla dzieci w wieku od lat 7 do 13. Grupa powinna liczyć ok. 15 dzieci. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu po 90 minut każde. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą.

Opis projektu

Projekt przewidziany jest dla dzieci w wieku od lat 7 do 13. Grupa powinna liczyć ok. 15 dzieci. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu po 90 minut każde. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą. Zajęcia odbywały by się w miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki zajęciom sportowym poprawi się stan zdrowia dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zajęcia sportowe 35 spotkań9 300 zł
2Zakup sprzętu sportowego (piłki, szarfy, itp)700 zł
Łącznie: 10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach