Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Zajęcia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Przasnysz


Lokalizacja

Kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbywałby się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu, dlatego też nie byłby by ponoszone koszty najmu sali gimnastycznej.

Skrócony opis

Projekt przewidziany jes dla osób dorosłych. Grupa powinna liczyć ok. 20 osób. Zajęcia odbywałyby się zgodnie z wytycznymi odnośnie przeprowadzania takich kursów. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą.

Opis projektu

Projekt przewidziany jes dla osób dorosłych. Grupa powinna liczyć ok. 20 osób. Zajęcia odbywałyby się zgodnie z wytycznymi odnośnie przeprowadzania takich kursów. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą. Po analizie rynku uzyskano informację iż odbycie takiego kursu to koszt ok. 850 złotych od osoby.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Odbycie kursu przyczyni się do zdobycia wiedzy przez kursantów z zakresu udzielania pierwszej pomocy co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa z zakresu ochrony zdrowia, ponieważ bardzo często to postronne osoby są pierwsze na miejscu wypadku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy 20 osób17 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach