Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Zajęcia sportowo - taneczne dla mieszkańców Miasta Przasnysz


Lokalizacja

Miasto Przasnysz

Skrócony opis

Projekt przewidziany jest dla dzieci i dorosłych. Grupa powinna liczyć 30 osób. Dopuszczalne są mniejsze grupy oraz większe. Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od dostępności trenera samoobrony lub instruktora tańca, po 60 lub 120 minut. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą. Przewidziane jest, że każda grupa powinna odbyć kurs 30-godzinny. Dopuszczalne jest, aby powtórzyć udział w zajęciach tego samego rodzaju lub brać udział w dwóch różnych jednocześnie.

Opis projektu

Projekt przewidziany jest dla dzieci i dorosłych. Grupa powinna liczyć 30 osób. Dopuszczalne są mniejsze grupy oraz większe. Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od dostępności trenera samoobrony lub instruktora tańca, po 60 lub 120 minut. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą. Przewidziane jest, że każda grupa powinna odbyć kurs 30-godzinny. Dopuszczalne jest, aby powtórzyć udział w zajęciach tego samego rodzaju lub brać udział w dwóch różnych jednocześnie, jednakże pierwszeństwo mają osoby, które nie brały udziału w żadnym kursie. Przewidziano po 60 godzin każdego kursu, jednakże istnieje możliwość zamiany gdyby w którymś przypadku nie było chętnych, a w drugim kursie można by było utworzyć grupę. Z analizy rynku wynika, iż koszt takich zajęć to ok. 10 złotych od osoby od udziału w godzinie zegarowej kursu, dlatego też przyjęto, iż 1 godzina zajęć to koszt 300 złotych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki zajęciom sportowo-tanecznym zdecydowanie poprawi się stan zdrowia mieszkańców Miasta Przasnysz, oraz wzrośnie bezpieczeństwo osób biorących udział w kursie samoobrony.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zajęcia sportowe taneczne 120 godzin36 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach