Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Szlakiem kościołów, dworów i kapliczek – uzupełnienie o infrastrukturę turystyczną


Lokalizacja

Stojaki na rowery - działki ewidencyjne nr: 282/1 i 521 położone w obrębie Czernice Borowe, 44 położona w obrębie Pawłowo Kościelne, 64/1 położona w obrębie Rostkowo.

Tablice historyczne miejscowości - działki ewidencyjne nr: 44 położona w obrębie Pawłowo Kościelne, 64/1 położona w obrębie Rostkowo.

Ażurowy pojemnik na plastikowe nakrętki w postaci lekkiej konstrukcji w kształcie serca - działki ewidencyjne nr 521 położona w obrębie Czernice Borowe.

Skrócony opis

Zadanie przewiduje uzupełnienie turystycznego szlaku kościołów, dworów i kapliczek o infrastrukturę: stojaki na rowery, tablice historyczne miejscowości, ażurowy pojemnik na plastikowe nakrętki w postaci lekkiej konstrukcji w kształcie serca.

Opis projektu

W ramach zadania uzupełniony będzie turystyczny szlak kościołów, dworów i kapliczek o następującą infrastrukturę:
1) stojaki na minimum 5 rowerów – 4 szt. w miejscowościach Czernice Borowe (2 szt.), Rostkowo (1 szt.) i Pawłowo Kościelne (1 szt.),
2) tablice historyczne miejscowości – 2 szt. w Rostkowie i w Pawłowie Kościelnym,
3) ażurowy pojemnik na plastikowe nakrętki w postaci lekkiej konstrukcji w kształcie serca z napisem Powiat Przasnyski – 1 szt. w Czernicach Borowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Dynamicznie rozwijaj się turystyka rowerowa. Istnieją ścieżki rowerowe, planowane są kolejne. Miejscowości z ciekawymi obiektami nie są wyposażone w podstawowe urządzenia jakimi są stojaki na rowery. Brakuje również podstawowych informacji o ciekawych obiektach znajdujących się w obrębie miejscowości. Zebrane w pojemniku nakrętki będą służyły celom charytatywnym i wpłynie korzystnie na środowisko.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż stojaków na minimum 5 rowerów – 4 szt.4 000 zł
2Zakup i montaż tablic historycznych miejscowości – 2 szt.4 000 zł
3Zakup i montaż ażurowego pojemnika na plastikowe nakrętki w postaci lekkiej konstrukcji w kształcie serca2 000 zł
Łącznie: 10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach