projekt nr 4

4. Budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej w miejscowości Krzynowłoga Mała


Lokalizacja

Krzynowłoga Mała dz. ew. nr 62

Skrócony opis

Budowa miejsc postojowych (zatoki postojowej) wraz ze zmianą organizacji ruchu i budową przejścia dla pieszych w miejscowości Krzynowłoga Mała celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Opis projektu

Budowa miejsc postojowych (zatoki postojowej) wraz ze zmianą organizacji ruchu i budową przejścia dla pieszych w miejscowości Krzynowłoga Mała celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego na odcinku do 300 metrów bieżących. Celem budowy przejścia dla pieszych należy wykonać również fragment utwardzonego pobocza (dokładna długość zarówno utwardzonego pobocza, jak i miejsc postojowych zostanie określona w projekcie).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Budowa miejsc postojowych (zatoki postojowej) wraz ze zmianą organizacji ruchu i budową przejścia dla pieszych w miejscowości Krzynowłoga Mała jest konieczne dla poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego. Proponowane miejsce budowy znajduje się naprzeciwko cmentarza, a dodatkowo z obu stron drogi jest wzniesienie co bardzo ogranicza widoczność. Szczególne utrudnienia występują w okresie Wszystkich Świętych oraz pogrzebów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowej7 000 zł
2Zakup i ustawienie znaków drogowych wraz z malowaniem przejścia dla pieszych3 000 zł
3Budowa miejsc postojowych wzdłuż drogi powiatowej70 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach