Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału
w Budżecie Obywatelskim Powiatu Przasnyskiego 2023

Zasady głosowania:

  • Głosować może każdy mieszkaniec Powiatu, który na karcie do głosowania złoży oświadczenie, że posiada swoje miejsce zamieszkania w granicach Powiatu.
  • Każda uprawniona osoba może oddać jeden głos na zgłoszone zadanie z puli powiatowej oraz jeden głos na zadanie z puli gminy, w której mieszka (z wyjątkiem mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, którzy głosują tylko na projekty z puli powiatowej).
  • Zagłosować możesz tylko jeden raz - elektronicznie bądź papierowo!
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz nazwę gminy w której mieszkasz, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Osoby małoletnie dołączają zgodę opiekuna prawnego.
  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 2: Uzupełnij dane

Krok 2 z 2: Wybór projektu

Wybór zadania z puli powiatowej

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybór zadania z puli gminnej

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wpisz datę urodzenia
Wpisz ulicę
Wpisz numer budynku
Wpisz kod pocztowy
Wpisz miejscowość
Wybierz gmina

Uwaga! W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Pobierz szablon zgody rodzica/opiekuna

Załącz plik ze zgodą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu jest Starosta Przasnyski, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 22 70, e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu;
4. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
6. Pełna treść Obowiązku Informacyjnego dostępna jest na stronie https://www.powiat-przasnysz.pl/pl/.

Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
4

Spotkania z muzyką w Powiecie Przasnyskim

 Miasto Przasnysz
Projekt zakłada organizację koncertów w formie festiwalu muzycznego pod nazwą Spotkania z muzyką w Powiecie Przasnyskim. Różnorodni wykonawcy zarówno instrumentaliści jak i wokaliści prezentować będą szeroko pojętą muzykę klasyczną, prezentując przekrój przez polskie i światowe dziedzictwo kultury muzycznej. Recitale, koncerty muzyki kameralnej oraz organowej odbędą się w czterech lokalizacjach: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, kościołach w Chorzelach i Krasnem oraz w dworku w Chojnowie.
Koszt: 22 270 zł
5

ZIELONA OAZA

 Miasto Przasnysz
Celem projektu jest rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokół budynku. Zorganizowane miejsce sprzyjać będzie odpoczynkowi, relaksowi zarówno dla młodzieży szkolnej jak i okolicznych mieszkańców Przasnysza i okolic. Będzie dawało możliwość nawiązywania nowych znajomości i pogłębiania już istniejących. Z  przestrzeni będzie mogła korzystać przez 7 dni w tygodniu zarówno młodzież ucząca się w szkole, jak również lokalna społeczność .
Koszt: 129 778 zł
11

Zagospodarowanie terenu zalewu „Orzyc” w Chorzelach na potrzeby rekreacyjne mieszkańców powiatu przasnyskiego

 Miasto i Gmina Chorzele
Zagospodarowanie terenu zalewu „Orzyc” w Chorzelach na potrzeby rekreacyjne mieszkańców powiatu przasnyskiego: wyposażenie plaży w pomost dokujący dla sprzętu pływającego, budowa promenady łączącej pomost dokujący z wyspą na zalewie, budowa altany na wyspie, rozbudowa plaży o wielkość boiska do piłki siatkowej plażowej z instalacją słupków i siatki, instalacja szlabanu ograniczającego ograniczającego wjazd pojazdom na teren plaży, instalacja bramki do wejścia na wyspę.
Koszt: 130 000 zł
1

Szlakiem kościołów, dworów i kapliczek – uzupełnienie o infrastrukturę turystyczną

 Gmina Czernice Borowe
Zadanie przewiduje uzupełnienie turystycznego szlaku kościołów, dworów i kapliczek o infrastrukturę: stojaki na rowery, tablice historyczne miejscowości, ażurowy pojemnik na plastikowe nakrętki w postaci lekkiej konstrukcji w kształcie serca.
Koszt: 10 000 zł
2

Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec

 Gmina Jednorożec
Projekt przewiduje instalację radarowego wyświetlacza prędkości z napisem "dziękuję" lub "zwolnij" w miejscowości Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec.
Koszt: 16 600 zł
3

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH NALEŻĄCYCH DO POWIATU PRZASNYSKIEGO ORAZ DO GMINY CZERNICE BOROWE POPRZEZ MONTAŻ LUSTER DROGOWYCH

 Gmina Czernice Borowe
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU PRZASNYSKIEGO ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z DROGAMI GMINY CZERNICE BOROWE (PRZY SKRZYŻOWANIACH ORAZ NIEBEZPIECZNYCH ZAKRĘTACH) ZOSTANIE ZAMONTOWANYCH 8 LUSTER DROGOWYCH O WYMIARACH 800 X 1000.
Koszt: 10 000 zł
6

Pomagaj z sercem

 Gmina Czernice Borowe
Zakup spersonalizowanych (z nazwą Powiat Przasnyski) pojemników do zbierania plastikowych nakrętek. Pojemniki zostaną ustawione na placach przy każdej z czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czernice Borowe. Zebrane nakrętki przeznaczone zostaną na wsparcie różnego rodzaju akcji charytatywnych, w tym leczenie i rehabilitacja chorych dzieci. Pojemniki na nakrętki, to doskonały pomysł na zbieranie surowców wtórnych a przede wszystkim sposób na pomoc charytatywną.
Koszt: 8 800 zł
7

Zajęcia sportowo - taneczne dla mieszkańców Miasta Przasnysz

 Miasto Przasnysz
Projekt przewidziany jest dla dzieci i dorosłych. Grupa powinna liczyć 30 osób. Dopuszczalne są mniejsze grupy oraz większe. Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od dostępności trenera samoobrony lub instruktora tańca, po 60 lub 120 minut. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą. Przewidziane jest, że każda grupa powinna odbyć kurs 30-godzinny. Dopuszczalne jest, aby powtórzyć udział w zajęciach tego samego rodzaju lub brać udział w dwóch różnych jednocześnie.
Koszt: 36 000 zł
8

Zajęcia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Przasnysz

 Gmina Przasnysz
Projekt przewidziany jes dla osób dorosłych. Grupa powinna liczyć ok. 20 osób. Zajęcia odbywałyby się zgodnie z wytycznymi odnośnie przeprowadzania takich kursów. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą.
Koszt: 17 000 zł
9

Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu Gminy Krzynowłoga Mała

 Gmina Krzynowłoga Mała
Projekt przewidziany jest dla dzieci w wieku od lat 8 do 12. Grupa powinna liczyć ok. 15 osób. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu po 90 minut każde. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osoba prowadzącą.
Koszt: 10 000 zł
10

Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu Gminy Krasne

 Gmina Krasne
Projekt przewidziany jest dla dzieci w wieku od lat 7 do 13. Grupa powinna liczyć ok. 15 dzieci. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu po 90 minut każde. Termin i godzina uzgodnione indywidualnie z osobą prowadzącą.
Koszt: 10 000 zł

Brak projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Zagłosuj“

Poprzedni projekt
Następny projekt